Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/64452
Title: [Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 89] Notturn op. 9 nru 2 ; Naf ; Ħsejjes ħajja ; Il-ġrajja t’għasfur stramb ; Tektik...u għana ; Kun af li f’qiegħ għajnejk ; Il-qalb imwebbsa ; Bħal ħuta mġewħa ; Taħt il-Mezquita, Cordòba ; Il-maskarat ; Trid mara ; Id-dgħajsa ; Ilħna ; Roulette ; Għera ; Ħġieġa ; Ġenna qatt mirbuħa ; Il-fantażma tal-mara mqarba ; Daħlet Qorrot ; Granada, parque central ; Waħda mara ; Mors ; Għada ; Emmint xejn ma jintemm ; Tuffieħa bl-imsiemer tal-qronfol ; Lil Karmenu Vassallo ; Irrid il-qamar jiddi ; Din il-biċċa ħuta ; Karta li taret mar-riħ ; Nixtieq, u kemm nixtieq! ; Caterina ; L-għajta tal-pappagall ; Id-destin ; L-arloġġ tal-bozza ; Kurżità ; Il-ġeneral ; Mirja ; L-adulteri ; L-istennija ; Il-qattus ; L-iben addottat ; Sunett nru. 18 ; Llanto por Ignacio Sánchez Mejías ; Servitude et grandeur militaires.
Other Titles: Notturn op. 9 nru 2
Naf
Ħsejjes ħajja
Ġrajja t’għasfur stramb
Tektik...u għana
Kun af li f’qiegħ għajnejk
Qalb imwebbsa
Bħal ħuta mġewħa
Taħt il-Mezquita, Cordòba
Maskarat
Trid mara
Dgħajsa
Ilħna
Roulette
Għera
Ħġieġa
Ġenna qatt mirbuħa
Fantażma tal-mara mqarba
Daħlet Qorrot
Granada, parque central
Mors
Waħda mara
Għada
Emmint xejn ma jintemm
Tuffieħa bl-imsiemer tal-qronfol
Lil Karmenu Vassallo
Irrid il-qamar jiddi
Din il-biċċa ħuta
Karta li taret mar-riħ
Nixtieq, u kemm nixtieq!
Caterina
Għajta tal-pappagall
Destin
Arloġġ tal-bozza
Kurżità
Ġeneral
Mirja
Adulteri
Stennija
Qattus
Iben addottat
Sunett nru. 18
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
Servitude et grandeur militaires
Authors: Agius, Beverly
Azzopardi, Carmel
Azzopardi, Clifton
Azzopardi, Mario
Balzan, Rena
Bezzina, Charles
Borg, Ġorġ
Briffa, Louis
Bugeja, Norbert
Degabriele, Alfred
Ellul, Leanne
Fenech, Victor
Friggieri, Joe
Galea, Joe P.
Grech Ganado, Maria
Mallia, Karmenu
Marshall, Albert
Massa, Daniel
Mifsud, Immanuel
Pace, Therese
Palma, Alfred
Peresso, Ġorġ
Portelli, John Peter
Sciberras, Andrew
Scicluna, Carmel
Borg, Steve
Brockdorff, Lina
Camilleri, J. J.
Mangion, Sandro
Mejlak, Pierre J.
Mizzi, Laurence
Saliba, Rita
Sant, Alfred
Vella, Vincent
Żahra, Trevor
Haji, Golan
Azzopardi, Clare
Gatt, Albert
Blagojević, Berislav
Azzopardi, Kit
Kanafani, Ghassan
Nabhan, Walid
De Maupassant, Guy
Attard, Josette
Shakespeare, William
Garcia Lorca, Federico
De Vigny, Alfred
Zahra, Paul
Keywords: Maltese poetry -- 21st century
Maltese literature -- 21st century
Translations
Translators -- Malta
Prose literature
Issue Date: 2016
Publisher: Akkademja tal-Malti
Citation: [Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 89] (2016). Notturn op. 9 nru 2 ; Naf ; Ħsejjes ħajja ; Il-ġrajja t’għasfur stramb ; Tektik...u għana ; Kun af li f’qiegħ għajnejk ; Il-qalb imwebbsa ; Bħal ħuta mġewħa ; Taħt il-Mezquita, Cordòba ; Il-maskarat ; Trid mara ; Id-dgħajsa ; Ilħna ; Roulette ; Għera ; Ħġieġa ; Ġenna qatt mirbuħa ; Il-fantażma tal-mara mqarba ; Daħlet Qorrot ; Granada, parque central ; Waħda mara ; Mors ; Għada ; Emmint xejn ma jintemm ; Tuffieħa bl-imsiemer tal-qronfol ; Lil Karmenu Vassallo ; Irrid il-qamar jiddi ; Din il-biċċa ħuta ; Karta li taret mar-riħ ; Nixtieq, u kemm nixtieq! ; Caterina ; L-għajta tal-pappagall ; Id-destin ; L-arloġġ tal-bozza ; Kurżità ; Il-ġeneral ; Mirja ; L-adulteri ; L-istennija ; Il-qattus ; L-iben addottat ; Sunett nru. 18 ; Llanto por Ignacio Sánchez Mejías ; Servitude et grandeur militaires. Il-Malti, 89, (1), 2-130.
Abstract: Ġabra ta’ poeżiji u proża li tinkludi: Notturn op. 9 nru 2 ta’ Beverly Agius – Naf ta’ Carmel Azzopardi – Ħsejjes ħajja ta’ Clifton Azzopardi – Il-ġrajja t’għasfur stramb ta’ Mario Azzopardi – Tektik...u għana ta’ Rena Balzan – Kun af li f’qiegħ għajnejk ta’ Charles Bezzina – Il-qalb imwebbsa ta’ Ġorġ Borg – Bħal ħuta mġewħa ta’ Louis Briffa – Taħt il-Mezquita, Cordòba ta’ Norbert Bugeja – Il-maskarat ta’ Alfred Degabriele – Trid mara ta’ Leanne Ellul – Id-dgħajsa ta’ Victor Fenech – Ilħna ta’ Joe Friggieri – Roulette ta’ Joe Friggieri – Għera ta’ Joe P. Galea – Ħġieġa ta’ Maria Grech Ganado – Ġenna qatt mirbuħa ta’ Karmenu Mallia – Il-fantażma tal-mara mqarba ta’ Albert Marshall – Daħlet Qorrot ta’ Daniel Massa – Granada, parque central ta’ Immanuel Mifsud – Waħda mara ta’ Immanuel Mifsud – Mors ta’ Therese Pace – Għada ta’ Alfred Palma – Emmint xejn ma jintemm ta’ Ġorġ Peresso – Tuffieħa bl-imsiemer tal-qronfol ta’ John Peter Portelli – Lil Karmenu Vassallo ta’ Andrew Sciberras – Irrid il-qamar jiddi ta’ Carmel Scicluna – Din il-biċċa ħuta ta’ Steve Borg – Karta li taret mar-riħ ta’ Lina Brockdorff – Nixtieq, u kemm nixtieq! ta’ J. J. Camilleri – Caterina ta’ Sandro Mangion – L-għajta tal-pappagall ta’ Pierre J. Mejlak – Id-destin ta’ Laurence Mizzi – L-arloġġ tal-bozza ta’ Rita Saliba – Kurżità ta’ Alfred Sant – Il-ġeneral ta’ Vincent Vella – Mirja ta’ Trevor Żahra – L-adulteri ta’ Golan Haji, traduzzjoni ta’ Clare Azzopardi u Albert Gatt – L-istennija ta’ Berislav Blagojević, traduzzjoni ta’ Kit Azzopardi – Il-qattus ta’ Ghassan Kanafani, traduzzjoni ta’ Walid Nabhan – L-iben addottat ta’ Guy de Maupassant, traduzzjoni ta’ Josette Attard – Sunett nru. 18 ta’ William Shakespeare, traduzzjoni ta’ Alfred Palma – Llanto por Ignacio Sánchez Mejías ta’ Federico Garcia Lorca, traduzzjoni ta’ Therese Pace – Servitude et grandeur militaires ta’ Alfred de Vigny, traduzzjoni ta’ Paul Zahra.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/64452
Appears in Collections:Il-Malti, Ħarġa 89, Numru 1
Il-Malti, Ħarġa 89, Numru 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bħal ħuta mġewħa.pdf18.34 kBAdobe PDFView/Open
Caterina.pdf84.95 kBAdobe PDFView/Open
Daħlet Qorrot.pdf65.84 kBAdobe PDFView/Open
Din il-biċċa ħuta.pdf206.53 kBAdobe PDFView/Open
Emmint xejn ma jintemm.pdf26.72 kBAdobe PDFView/Open
Ġenna qatt mirbuħa.pdf23.22 kBAdobe PDFView/Open
Għada.pdf23.88 kBAdobe PDFView/Open
Għera.pdf11.85 kBAdobe PDFView/Open
Granada.pdf20.85 kBAdobe PDFView/Open
Ħġieġa.pdf14.61 kBAdobe PDFView/Open
Ħsejjes ħajja.pdf20.99 kBAdobe PDFView/Open
Id-destin.pdf146.69 kBAdobe PDFView/Open
Id-dgħajsa.pdf21.56 kBAdobe PDFView/Open
Il-fantażma.pdf37.77 kBAdobe PDFView/Open
Il-ġeneral.pdf235.34 kBAdobe PDFView/Open
Il-ġrajja t'għasfur stramb.pdf22.13 kBAdobe PDFView/Open
Ilħna.pdf10.49 kBAdobe PDFView/Open
Il-maskarat.pdf22.82 kBAdobe PDFView/Open
Il-qalb imwebbsa.pdf10.34 kBAdobe PDFView/Open
Il-qattus.pdf179.7 kBAdobe PDFView/Open
Irrid il-qamar jiddi.pdf13.65 kBAdobe PDFView/Open
Karta li taret mar-riħ.pdf147.67 kBAdobe PDFView/Open
Kun af.pdf16.32 kBAdobe PDFView/Open
Kurżità.pdf363.9 kBAdobe PDFView/Open
L-adulteri.pdf132.92 kBAdobe PDFView/Open
L-arloġġ tal-bozza.pdf124.72 kBAdobe PDFView/Open
L-għajta tal-pappagall.pdf188.5 kBAdobe PDFView/Open
L-iben addottat.pdf187.9 kBAdobe PDFView/Open
Lil Karmenu Vassallo.pdf31.38 kBAdobe PDFView/Open
L-istennija.pdf68.42 kBAdobe PDFView/Open
Llanto por Ignacio Sanchez Mejias.pdf147.93 kBAdobe PDFView/Open
Mirja.pdf107.76 kBAdobe PDFView/Open
Mors.pdf14.02 kBAdobe PDFView/Open
Naf.pdf20.03 kBAdobe PDFView/Open
Nixtieq, u kemm nixtieq!.pdf466.34 kBAdobe PDFView/Open
Notturn op. 9 nru 2.pdf26.63 kBAdobe PDFView/Open
Roulette.pdf13.67 kBAdobe PDFView/Open
Servitude et grandeur militaires.pdf166.48 kBAdobe PDFView/Open
Sunett nru. 18.pdf19.06 kBAdobe PDFView/Open
Taħt il-Mezquita.pdf20.59 kBAdobe PDFView/Open
Tektik...u għana.pdf19.15 kBAdobe PDFView/Open
Trid mara.pdf28.96 kBAdobe PDFView/Open
Tuffieħa.pdf13.92 kBAdobe PDFView/Open
Waħda mara.pdf18.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.