Ringrazzjamenti

Ringrazzjamenti

Malta's flagGreat Britian's flag

L-Università tesprimi l-gratitudni kbira tagħha lejn l-istudenti, l-istaff u l-partijiet esterni li ddedikaw ħinhom, l-għarfien espert u għamlu sforz daqs il-membri tal-kumitati fi ħdan il-proċess tal-ippjanar strateġiku:

 


 

Il-Proċess ta’ Żvilupp Strateġiku għall-Università ta’ Malta huwa organizzat mit-tim iddedikat għall-Ippjanar Strateġiku u l-Intrapriża. Aħna kontinwament infittxu li nirċievu rispons sabiex intejbu u nevolvu l-proċess tal-ippjanar strateġiku tagħna, filwaqt li nidentifikaw opportunitajiet biex ngħinu lill-istudenti u lill-istaff ħalli jilħqu l-għanijiet tal-Università. 

https://www.um.edu.mt/about/pjanstrategiku/ringrazzjamenti/