Impenji Strateġiċi

Impenji Strateġiċi

Malta's flagGreat Britian's flag

Sommarju tal-Impenji Strateġiċi 2020-2025

 

 • Intejbu s-sapport akkademiku u pastorali għall-istudenti 
 • Noħolqu mudelli dinamiċi li jipprovdu t-tagħlim b’mod sħiħ  
 • Niżviluppaw lambjenti fiżiċi li jwasslu għat-tagħlim
 • Nespandu t-tagħlim elettroniku ta’ livell għoli 
 • Nipparteċipaw f’tagħlim imfassal fuq ix-xogħol li jżid il-valur tal-esperjenza tat-tagħlim
 • Inżommu r-relevanza tal-programmi ta’ struzzjoni
 • Infasslu assessjar kontinwu
 • Inżidu l-programmi tad-dottorat
 • Inwasslu programmi ta’ żvilupp professjonali kontinwu
 • Nippromwovu r-riċerka ta’ klassi dinjija b’sinifikat lokali, reġjonali u globali
 • Inwettqu r-riċerka u t-trasferiment tal-għarfien li jsostnu l-post tagħna fil-klassifiki
 • Nassiguraw fondi sostenibbli għar-Riċerka u l-Iżvilupp (RŻ)
 • Inwessgħu r-riċerka korporattiva u t-trasferiment tal-għarfien
 • Intejbu l-komunikazzjoni u t-tqassim tar-riżultati tar-riċerka
 • Inwettqu riċerka responsabbli li tiżgura l-integrità u l-etika
 • Infasslu strateġija għar-riżorsi umani li tivvalorizza u tgħin lir-riċerkaturi
 • Napplikaw il-kunċett ta’ gruppi biex inħeġġu riċerka ffinanzjata kif jixraq u sostenibbli
 • Nassistu lill-istudenti u lill-membri tal-istaff b’diżabilità
 • Ngħinu lill-istudenti li mhumiex rappreżentati u lill-istudenti l-ġodda
 • Navvanzaw id-drittijiet tal-ġeneru u tal-persuni LGBTIQ u nimpenjaw ruħna favur tagħhom
 • Niżguraw l-inklużjoni ta’ studenti u membri tal-istaff ta’ kulturi varji
 • Inżidu l-promozzjoni tas-saħħa u s-servizzi tal-benesseri
 • Ninvolvu l-komunità tal-kampus
 • Nippromwovu l-kuntatt mal-pubbliku
 • Ninvolvu l-industrija fl-iżvilupp tal-kurrikulu
 • Nintegraw l-għarfien tal-industrija fl-esperjenza tat-tagħlim
 • Intejbu t-tagħlim permezz ta’ proġetti mal-intrapriżi
 • Nippromwovu l-ħiliet interpersonali u kollaborattivi
 • Inħejju lill-istudenti għad-dinja tax-xogħol u biex jaħdmu għal rashom
 • Inwessgħu l-edukazzjoni eżekuttiva
 • Nipprovdu l-għarfien espert lill-industrija
 • Norganizzaw konferenzi akkademiċi għall-intrapriża u l-industrija
 • Nippromwovu l-istudji u r-riċerka li jiffukaw fuq il-wirt kulturali fiżiku u intanġibbli
 • Inrawmu fl-istudenti kuxjenza u apprezzament għall-karatteristiċi li jagħmluna Maltin
 • Inħarsu l-ilsien Malti u nibżgħu għalih filwaqt li nibqgħu ngħożżu l-lingwa Ingliża
 • Inħejju kapital uman lokali, biżżejjed u xieraq, mogħni bil-kreattività u l-kultura, u li lest jaqdi l-industrija u s-suq tax-xogħol li qiegħed jevolvi
 • Inwasslu edukazzjoni ta’ kwalità għolja li kapaċi tibdel lill-istudenti f’ċittadini mill-aktar kompetenti u effettivi 
 • Nippriservaw il-post tal-Università bħala l-istituzzjoni edukattiva ogħla ewlenija tal-gżira u bħala ċentru akkademiku uniku fil-Mediterran
 • Inżommu u ntejbu l-pożizzjoni tal-Università fost l-aqwa 4% tal-universitajiet tal-ogħla livell fid-dinja
 • Insaħħu u nżidu r-relazzjonijiet internazzjonali tal-istudenti f’Malta li bħalissa għaddejja minn żmien ta’ żieda fil-kożmopolitaniżmu
 • Insaħħu u nżidu l-internazzjonalizzazzjoni tal-istaff
 • Inħarsu u nxerrdu l-fama tajba li għandha l-Università
 • Nattiraw studenti postgradwatorji internazzjonali 
 • Inwessgħu l-involviment reċiproku u rikk tal-Università mar-reġjun u mad-dinja
 • Niżviluppaw art u binjiet sostenibbli
 • Innaqqsu, nerġgħu nużaw u nirriċiklaw l-iskart
 • Nestendu l-miżuri ta’ effiċjenza fl-enerġija
 • Nibżgħu għall-ilma u nnaqqsu l-konsum
 • Inħeġġu miżuri ta’ trasport sostenibbli
 • Inwasslu t-taħriġ u r-riċerka dwar is-sostenibbiltà
 • Nippromwovu l-prassi favur ħajja sana
 • Noħolqu ekosistema ta’ infrastruttura u sapport
 • Nimmaniġġjaw u niżviluppaw proċessi bl-istudenti fil-mira tagħhom
 • Inwessgħu l-infrastruttura għall-benesseri tal-istudent
 • Intejbu r-riżorsi fil-librerija
 • Niksbu l-eċċellenza fis-servizzi bbażati fuq it-teknoloġija
 • Ninvestu fin-nies u nsaħħu l-forza tax-xogħol
 • Niżviluppaw komunikazzjoni interna u esterna
 • Inwasslu infrastruttura fiżika
 • Insaħħu l-qafas finanzjarju

 


 

Il-Proċess ta’ Żvilupp Strateġiku għall-Università ta’ Malta huwa organizzat mit-tim iddedikat għall-Ippjanar Strateġiku u l-Intrapriża. Aħna kontinwament infittxu li nirċievu rispons sabiex intejbu u nevolvu l-proċess tal-ippjanar strateġiku tagħna, filwaqt li nidentifikaw opportunitajiet biex ngħinu lill-istudenti u lill-istaff ħalli jilħqu l-għanijiet tal-Università.

https://www.um.edu.mt/about/pjanstrategiku/sommarjutal-impenjistrategici/