Dissertations - FacArtMal - 2012 Collection home page Statistics

Browse
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Social reality and local community : an empirical investigation of St. Paul's Bay and environsGalea, Vincent (2012)
2012Ir-rapprezentazzjoni tas-socjeta fir-rumanzi ta' Frans SammutCamilleri, Analise
2012Il-mara t-tajba u l-mara l-hazina fil-poezija MaltijaSpiteri, Rebecca (2012)
2012Analizi tal-kuncett tal-kruha u difetti fizici fil-proza MaltijaBorg, Pauline (2012)
2012Imhabba u kunflitt fir-rumanz Malti modernPolidano, Loredana P.
2012Analizi kritika tad-damma ta' Agius de SoldanisTrevisan, Joanne (2012)
2012Il-letterarjeta tan-narrattiva ta' Guze Ellul MercerPsaila, Emanuel (2012)
2012Il-Mediterran fir-rumanz u n-novella Maltija : Il-kaz ta' Alfred SantScerri, Dorothy
2012It-tema tan-nazzjon fil-poezija post-kolonjali MaltijaTanti, Charmaine (2012)
2012It-teatru komiku bil-Malti fis-seklu dsatax f'Malta : biblijografija kritikaBezzina, Stefan (2012)
2012Studju dwar il-gisem u xbihat korporali fil-poezija MaltijaMifsud, Immanuel
2012Senghet il-mastrudaxxa : stharrig lessikali fuq sfond etnografikuDebattista, Clifford
2012Patri Indri Schembri u l-poezija religjuza sas-seklu 19Ciantar, Mark
2012Il-karattri fin-novelli ta' Frans SammutBajada, Leanne
2012Lucija Levanzin Inglott : hajjitha u hidmiethaBilocca, Mandy
2012Il-femminilita fil-poezija romantika MaltijaBugeja, Semira
2012Il-kontrapassaport ta' Antoine CassarAzzopardi, Keith (2012)
2012In-nom mimmat fil-Malti : struttura u tifsirZammit, Elaine (2012)
2012Dizzjunarju storiku tal-Malti bbazat fuq it-Tagħlim Nisrani tar-Reverendu Franciscu WzzinoXuereb, Raisa
2012Il-poeziji migbura ta' Mary MeylakVella, Josmar
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36

Discover Peer-Reviewed Content