L-oratorju qalb ta' Ġesu tal-Mosta: bl-istorja u l-istejjer tiegħu Collection home page Statistics

Logo


L-iskop ta' dan il-ktieb bu li jagħti xhieda ghall-kontribut li ta l-oratorju Qalb ta' Ġesu fil-parroċċa tal-Mosta u lil hinn minnha. Kontribut qawwi, kontinwu u sinifikattiv fit-trawwim tal-fidi fost it-tfal. Kontribut daqstant ieħor kruċjali, żelanti u meħtieġ fil-formazzjoni nisranija u Ċivika fost l-adoloxxenti, iz-żgħażagħ u l-familji. F'dan il-ktieb se ssibu l-istorja ta' din l-istituzzjoni ewlenija fil-Mosta mifruxa fuq medda ta' mitt sena bejn l-1914 u l-2016. B'danakollu, din ir-riċerka mhix interessata biss mill-fatti, il-figuri u d-dati tal-istorja, imma wkoll mill-karattri, ix-xogħlijiet u l-avventuri ta' dawk Ii daħlu u ħarġu mill-Oratorju matul tfulithom u żgħożithom. Għalhekk din hija pubblikazzjoni li tistrieħ fuq id-dokumentazzjoni storika, daqskemm tifrex fuq l-esperjenzi umani. Il-Mosta għad għandha bżonn l-oratorju tagħha u ta' ċentri oħrajn bħalu biex jibqgħu jagħtu skop u direzzjoni - fuq kollox is-sens - lit-tfal u ż-żgżażagħ tas-snin elfejn.

Edited by:

Mario Thomas Vassallo

Published by Parroċċa Marija Assunta, Mosta.

Printed at Best Print Co. Ltd

Published in 2016

Copyright © Mario Thomas Vassallo 2016

ISBN 978-99957-0-945-7

Browse
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Referenzi u Indiċi tal-ismijiet-
2016Appendiċi u It-Talba tal-Aħħar tal-Laqgħa tal-Għaqda Studenti MostinVassallo, Mario Thomas
2016Perjodu ta' Tranżizzjoni mal-Qalba tal-MillennjuVassallo, Mario Thomas
2016Żmien il-Ġimgħa MqaddsaVassallo, Mario Thomas
2016Il-Ħajja fl-GħaqdietVassallo, Mario Thomas
2016L-Oratorju Llum u GħadaVassallo, Mario Thomas
2016Il-Gazzetta IL-MOSTAVassallo, Mario Thomas
2016It-Tagħlim tal-KatekiżmuVassallo, Mario Thomas
2016Żviluppi fl-lstrutturi u l-FaċilitajietVassallo, Mario Thomas
2016Qawmien u Ritmu Ġdid wara l-GwerraVassallo, Mario Thomas
2016II-Bini ta' Oratorju ĠdidVassallo, Mario Thomas
2016Ċaqliqa għal Triq il-ParroċċaVassallo, Mario Thomas
2016ls-Sistema Edukattiva ta' Dun Ġwann BoscoVassallo, Mario Thomas
2016Ftuħ u Tberik Lejlet it-Tieni Gwerra DinjijaVassallo, Mario Thomas
2016Kunflitt mas-Soċi Mostin tal-MUSEUMVassallo, Mario Thomas
2016L-ewwel snin fi Triq il-Kungress EwkaristikuVassallo, Mario Thomas
2016Għalfejn u kif beda kolloxVassallo, Mario Thomas
2016Nota tal-Awtur fuq il-Metodoloġija ApplikataVassallo, Mario Thomas
2016Daħla mill-Arċipriet tal-Mosta u Direttur tal-Oratorju Qalb ta' ĠesuBuhagiar, Albert
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19

Discover Peer-Reviewed Content